Всички видове кредити онлайн на 1 място – кандидатстване за кредит (бърз, потребителски или ипотечен) в няколко институции

ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ:
Потребителски кредит онлайн с доказан доход само срещу лична карта
Сума:  от 1000 до 50 000 лв.
Период: до 10 години
Особености: без поръчител – до 15 000 лв, равни месечни вноски
Условия: да сте на постоянен трудов договор от поне 6 месеца и да нямате лошо ЦКР
Цел на кредит: за потребителски нужди; за ремонт на дом, покупка на обзавеждане
или  битова техника; покупка на автомобил; покупка на имот; обучение; за рефинансиране на кредити от други банки и бързи кредити… КАНДИДАТСТВАЙ ЗА КРЕДИТ ОНЛАЙН – ТУК!

ИПОТЕЧЕН КРЕДИТ:
Ипотечен кредит с или без доказване на доход за физически лица – срещу залог на недвижим имот или срещу земеделска земя – подходящ кредит за хора с лошо ЦКР

Сума: от 5000 до 1 000 000 лв.

Период: до 10 години – без доказване на доход; до 25 години – с доказан доход)
Особености: става за хора с лоша кредитна история (лошо кредитно досие – лошо  ЦКР);  друго лице може да ипотекира имот във ваша полза

Условия: кредит срещу залог на недвижим имот (къща, апартамент, земя, парцел,

търговски обект) или залог на земеделска земя с площ не по-малка от 20 декара, може всеки парцел да е на различно място – за без доказване на доход… БЪРЗО ОДОБРЕНИЕ! Да сте на постоянен трудов договор от поне 6 месеца и да нямате лошо ЦКР или да имате фирма + залог на недвижим имот (къща, апартамент, земя, парцел, търговски обект) или залог на земеделска земя, може всеки парцел да е на различно място – с доказан доход… КАНДИДАТСТВАЙ ЗА КРЕДИТ ОНЛАЙН – ТУК!

БЪРЗ КРЕДИТ:
Бърз кредит онлайн без поръчител и без доказване на доход – само срещу  лична карта (бърз кредит на месечни вноски)
Сума:
от 100 до 5000 лв. 
Период: от 2 до 24 месеца
Особености: няма – получавате пари до минути; бърз кредит на месечни вноски
Условия: бърз кредит онлайн без поръчител и без доказване на доход – само срещу
лична карта… БЪРЗО ОДОБРЕНИЕ ДО МИНУТИ!
Цел на кредит:
бърз кредит за потребителски нужди… КАНДИДАТСТВАЙ ЗА КРЕДИТ ОНЛАЙН – ТУК!

БИЗНЕС КРЕДИТ:
Финансиране на малки и големи бизнес проекти и идеи на физически лица или кредит за фирми – фирмен кредит за оборотни средства
Сума:  от 1000 до 2 000 000 лв.
Период: до 10 години
Особености:
*
за физически лица: без поръчител – до 15 000 лв, с поръчител – до 50 000 лв, равни месечни вноски, само с доказан доход, без доказване на доход – само с ипотека на имот (къща, апартамент, земя, парцел, търговски обект)
* за фирми: до 2 млн. лева с доказване на доход чрез ОПР (Отчет за приходите и разходите) + Годишна данъчна декларация, а без доказване на доход – фирмен кредит с ипотека
Условия: да сте на постоянен трудов договор от поне 6 месеца и да нямате лошо ЦКР – за физически лица; да имате фирма поне от 1 година и да нямате лошо ЦКР – за фирми… КАНДИДАТСТВАЙ ЗА КРЕДИТ ОНЛАЙН – ТУК!

РЕФИНАНСИРАНЕ:

Кредит за рефинансиране на задължения – обединение на бързи и други кредити
Сума:  от 1000 до 50 000 лв.
Период: до 10 години
Особености: без поръчител – до 15 000 лв, равни месечни вноски
Условия: да сте на постоянен трудов договор от поне 6 месеца и да нямате лошо ЦКР
Цел на кредит: кредит за погасяване и обединение на задължения – намалете размера на  месечните си вноски по кредити и погасявайте 1 кредит за рефинансиране към 1 банка,
а не няколко и то на различни места… КАНДИДАТСТВАЙ ЗА КРЕДИТ ОНЛАЙН – ТУК!

КРЕДИТ ЗА ПЕНСИОНЕРИ:

Кредит за пенсионери без поръчител – пенсионерски кредит само срещу лична карта
Сума: от 50 до 5000 лв.
Период: от 1 до 24 месеца
Особености: възрастова граница – до 75 години; получавате пари до минути; бърз кредит на месечни вноски или безлихвен кредит до пенсия

Условия: бърз кредит за пенсионери онлайн без поръчител и без доказване на доход – само срещу лична карта… БЪРЗО ОДОБРЕНИЕ ДО МИНУТИ!

Цел на кредит: бърз кредит за потребителски нужди… КАНДИДАТСТВАЙ ЗА КРЕДИТ ОНЛАЙН – ТУК!

МИКРОКРЕДИТ:
Микрокредит онлайн без поръчител и без доказване на доход – само срещу лична карта, без доказване на доход (безлихвен кредит до заплата)
Сума: от 50 до 700 лв.
Период: от 15 до 30 дни
Особености: няма – получавате пари до минути; бърз безлихвен кредит до заплата или пенсия с 0% ЛИХВА
Условия: безлихвен кредит до заплата онлайн без поръчител и без доказване на доход – само срещу лична карта, без доказване на доход… БЪРЗО ОДОБРЕНИЕ ДО МИНУТИ!
Цел на кредит: бърз кредит за потребителски нужди… КАНДИДАТСТВАЙ ЗА КРЕДИТ ОНЛАЙН – ТУК!

Related Posts